a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Makaleler

Afganistan Afşarları Üzerine Notlar

 • A. M. ABBASOV

Nadir Şah Afşar’ın Ölümünden Sonra İran’da Hâkimiyet Mücadeleleri Ve Osmanlı Devleti’nin İran Politikası

 • Abdurrahman ATEŞ

Doğu Ve Güneydoğu Anadolu’da Avşarlar

 • Adnan Menderes KAYA

Avşar Yörelerinde Söz Varlığı

 • Adnan Menderes KAYA

Avşarlar Hakkında Birkaç Söz

 • Adnan Menderes KAYA

Tarihi Gelişim İçinde Avşarlar

 • Adnan Menderes KAYA

Türkiye Dışındaki Ülkelerde Avşar Varlığı

 • Adnan Menderes KAYA

Denizli ve Çevresinde Avşar Türkmenleri

 • Adnan Menderes Kaya, Hakan Karagöz

Anadolu Avşarlarında Düğün Kültürü

 • Ahmet Z. ÖZDEMİR

Avşar Düğünlerinde Bayrak Soruları

 • Ahmet Z. ÖZDEMİR

Dadaloğlu’nun Şiirlerinde Dinî ve Millî Unsurlar Var mıdır?

 • Ali Berat ALPTEKİN

Avşar Ağıtlarının Bazı Özellikleri Üzerine

 • Ali Berat ALPTEKİN

Bekdik Türkmenleri Arasında Söylenmiş Bir Avşar Türküsü Ve Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Türküsünde Avşarlar

 • Ali SAYAR

Bekdik-Dulkadiroğulları İlişkisi

 • Ali SAYAR

Bekdikler ve Dulkadıroğulları

 • Ali SAYAR 2007

Oğuzname Ve Avşarlar Bilgehan

 • Atsız GÖKDAĞ

TÜRK BİRLİĞİ YOLUNDA AVŞAR TÜRKMENLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

İran Avşarları Toy Gelenekleri

 • Axarsu ZENGANLI

Avşar Ağızlarında Partisip Ve Gerundiumlar

 • Ayşen KILIÇ

Avşar Ağızlarındaki Alıntı Kelimelerde Görülen Ses Değişmeleri

 • Ayşen KILIÇ

Görkemli Bir İddiaya Mütevazı Ve Lojik Bir Cevap

 • Ayhan ERALP

Adana İli Tufanbeyli İlçesi Çakırlar Köyü Avşar Kilimleri

 • Ayşen KILIÇ

Les Afshars d’Urumiyeh (Urmiye Afşarları)

 • Basile NİKİTİNE

Cingözoğlu Geleneği Ve Cingözoğlu Âşık Seyit Osman

 • Bayram DURBİLMEZ

Avşar Kelimesinin Kökeni Hakkında

 • Bilgehan Atsız GÖKDAĞ

Kastamonu- Sinop- Çankırı Ve Bolu’da Afşarlar (XII-XVII. Yüzyıllar)

 • Cevdet YAKUPOĞLU

Avşarların Anavarza’ya Elvedası

 • Cezmi YURTSEVER

Avşar Türkmenlerinin Kastamonu Çevresindeki İzleri

 • Elvan YALÇINKAYA

Afşarlar

 • Emir KALKAN

Balkanlarda Afşarların Dağılımı-Karamanlılar

 • Entela MUÇO

Azerbaycan’da Avşarların Varlığı Ve Onların Yayılmasına-Yerleştirilmesine Genel Bakış

 • Enver CENGİZOĞLU-Aydın AVŞAR

İran Avşarları

 • Enver UZUN

Azerbaycan Türkleri, Kayseri Avşarları ve Araplarda Ağıt Söyleme Gelenekleri ile Bunların Mukayesesi

 • Erdoğan ALTINKAYNAK

Ardahan Hoçvan Avşarlarında Geçiş Dönemleri

 • Erdoğan ALTINKAYNAK

Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun Dağılma Sürecinde Huzistan Avşarları

 • Ergin AYAN

Bir Afşar Deyimi Ve Hikâyesi: Könes Avı

 • Erkan KAMİL

Bir Afşar Söylencesi: Ben Gardaşımı İsterim

 • Erkan KAMİL

Kastamonu İli Araç İlçesi Yukarı Avşar Köyü Kültürü Ve Sepetçioğlu Üzerine Bazı Düşünceler

 • Eyüp AKMAN

Avşarlu ile Dulkadırlı Türkmanlarının Köroğlu Oymakları

 • Fahrettin KIRZIOĞLU

Afşarlar

 • Faruk SÜMER

Avşar

 • Faruk SÜMER

Avşarlılar-İran’da Hüküm Sürmüş Bir Türk Hanedanı

 • Faruk SÜMER

Kabil Avşar Ağzı

 • Fuat BOZKURT

Avşar

 • Fuat KÖPRÜLÜ

Üçkonak Avşarlarında Mutfak Kültürü

 • Gülsüm TARÇIN

Efşarların Halk İnançları Kültürüne Dair Tesbitler

 • Gumru ŞEHRİYAR

Azerbaycan'da Yaşayan Efsarlarin Merasim Inanclari

 • Gumru ŞEHRİYAR

İskâna Direnen Kimlik: Dadaloğlu’nun Coğrafyası

 • Günil Özlem Ayaydın Cebe

Dört Oğlum Cephede Durur / Topalım Kahrımı Çeker

 • Halil ATILGAN

Antakya'da Afşar Düğünleri

 • Halil ATILGAN

Avşarlarda Halk Musikisi

 • Halil ATILGAN

Türküleşen Dadaloğlu Şiirlerindeki Söz Yanlışlıkları ve Kovgun Afşar Bozlağı

 • Halil ATILGAN

Alevi Avşarlar

 • Hamza AKSÜT

Avşarlarda Adet, Enene, Toy ve Başqa Merasım Adları Siyamek

 • Hüseyin ELİZADE

Sarız’dan Türkmen Ali’nin Oğullarının Ağıdı

 • Kadir ÖZDAMARLAR

Oğuz Boyları ve Avşar Boyu

 • Kemal GÖDE

Afganistan Avşarlarının Dili Üzerine

 • L. LİGETİ

Sinema Ve Televizyonda Avşarlar

 • Memduh YAĞMUR

Azerbaycan’da Avşar Ressamlar: Sadık Bey Avşar

 • Mezahir AVŞAR

Azerbaycan’da Avşarlar

 • Mezahir AVŞAR

Afşar Firarilerinin Yakalanması ve Tenkili Faaliyetinde Vecihi Paşa’nın Tomarza’yı Merkez Edinmesi

 • Muhittin ELİAÇIK

Hunlardan Günümüze Türk Kültürün Yaşandığı Köy: Koşuburnu’nda Bahar Bayramı

 • Mustafa AKSOY

Avşarlar'ın Torun Oymağı Bağlamında Türkiye'deki Kimlik Bunalımının Sosyolojik Analizi

 • Mustafa AKSOY

Türk Kültürü Bağlamında Avşar Halı-Kilimlerini Tartışmak

 • Mustafa AKSOY

Yusuf Halaçoğlu, Avşarlar ve Bilimsel Cahiller

 • Mustafa AKSOY

Oğuz Boyları İçinde Avşarların Yeri

 • Mustafa KAFALI

Türk Tarihinde Avşar Boyu

 • Mustafa KAFALI

Kor Yığını Ağıtlarımız

 • Necip TOPUZ

Sarıkamış Ağıtları

 • Necip TOPUZ

Sarız Çevresinde Ağıtlar

 • Nesli ARIK

Dadaloğlu’nun Şiirlerindeki Tarihi Olaylar Ve Bu Olaylarda Yer Alan Özel Kişi Adları

 • Nevin AKKAYA

Milli Hükümet Ve Zencan’ın Feodalleri

 • Oğuz AFŞARLI

Huzistan Avşar Beyliği

 • Qiyas ŞÜKÜROV

Erzincan Ağıt Efsane ve Manileri

 • Rabia Bahar AKARPINAR

Denizli İli Çivril İlçesinde Ölüme Bağlı Uygulamalar ve “Yas Etme”

 • Rabia Bahar AKARPINAR

Akdağ Kazası Civarına Afşar Türkmenlerinin İskanı (1256/1840)

 • Rahmi Deniz ÖZBAY

Milli Bütünlüğümüz ve Avşarlar

 • Remzi KILIÇ

I.Dünya Savaşında İran Avşarları ve Türkiye

 • Sadık SARISAMAN

Çöllo

 • Saim DELİGÖZ

Karamuklulu Mehmet Bey

 • Saim DELİGÖZ

Avşarlarda At Kültürü

 • Saim DELİGÖZ

Türk Halk Oyunları İçinde Avşarların Yeri

 • Saim DELİGÖZ

Türkmenistan, Yakın ve Ortadoğu Ülkelerinde Avşarlar

 • Serdar ATDAEV

Sarız Yöresi Avşar Ağıtlarında Halkbilimsel Öğeler

 • Seref BOYRAZ

Sadıki-i Afşar'ın Türkçe Şiirleri

 • T. GANDJEİ

Avşar Ağıtları

 • Tahir Kutsi MAKAL

Bozkırın Efendileri

 • Tufan GÜNDÜZ

İran Safavileri ve Avşarlar

 • Tufan GÜNDÜZ

Son Nesil Ağıtçı Kadınlar

 • Ülkü Özel AKAGÜNDÜZ

Milli Şuur Bilincini Diri Tutmak

 • Veli Aba

İran Afşarlarında Halk İnançları

 • Yaşar KALAFAT

Karşılaştırmalı Afganistan Avşarları Halk İnançları

 • Yaşar KALAFAT

Ardahan Avşarlarında Karşılaştırmalı Halk İnançları

 • Yaşar KALAFAT

Suriye Avşarlarında Karşılaştırmalı Halk İnançları

 • Yaşar KALAFAT

Afşarlar ve Dokuma Sanatları

 • Yusuf DURUL

Türkmen, Yürük, Afşar Halı Ve Kilim Motifleri Üzerine Araştırma

 • Yusuf DURUL

Son Araştırmalara Göre Osmanlı Belgelerinde Avşarlar

 • Yusuf HALAÇOĞLU

Nadir Şah Afşar'ın Ölümünden Sonra Osmanlı Devletini İran'ı İstilaya Kışkırtmak İçin Yapılan İki Deneme

 • Yusuf Hikmet BAYUR

Osmanlı Devleti'nin Nadir Şah Afşar'la Barış Yapmasını Önlemek Amacını Güden Bir Gurkanlı Denemesi

 • Yusuf Hikmet BAYUR

Kültür ve Avşarlar

 • Zekeriya ÇALIŞKAN

Adana Avşar Ağıtlarında Destan Unsurları

 • Zekiye ÇAĞIMLAR

Avşarlık Ruhunu Dirilten Bir Ses: Dadaloğlu

 • Ziya AVŞAR
Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes