avsarobalari

Avşar Oymak ve Obaları listesi yayınlanmakta. Listeye veri girişi devam etmektedir. 

Afşarlar iskan siyaseti sonucu durmadan bölünerek küçük topluluklar halinde Anadolu'da çok geniş coğrafyaya yayılmışlardır. Bu arada başka Türkmen gruplarına dahil edildikleri de görülmüştür. Bu parçalanmanın sonucu artık 16.yy son yarısında diğer boylarda görüldüğü gibi Avşarların başında eski boy beyi aileleri yok olmuş, yerlerini obaları idare eden ağa unvanlı kethüda aileleri almıştır. Bu Kethüda idaresindeki Avşarlar, zamanla çoğalıp eskiden bağlı oldukları oymak adlarını atarak kendi adlarını veriyorlardı. Bu oba ve oymakların listesine ulaşmak için BURAYA yıklayınız.

Yorum ekle

Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes