a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Şununla başlayan kitaplar T

Tarihi Gelişim İçinde Avşarlar

 • Adnan Menderes KAYA

TÜRK BİRLİĞİ YOLUNDA AVŞAR TÜRKMENLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

Turk Edebiyatinda Agit Yakma Gelenegi ve Agit Destanlar

Türk Edebiyatında Ağıt Yakma Geleneği ve Ağıt-Destanlar

 • Mehmet Nuri PARMAKSIZ

Türk Halk Oyunları İçinde Avşarların Yeri

 • Saim DELİGÖZ

Türk Kültürü Bağlamında Avşar Halı-Kilimlerini Tartışmak

 • Mustafa AKSOY

Türk Tarihinde Avşar Boyu

 • Mustafa KAFALI

Türkiye Dışındaki Ülkelerde Avşar Varlığı

 • Adnan Menderes KAYA
Turkiye Turkcesinde Agitlar

Türkiye Türkçesinde Ağıtlar

 • Şükrü ELÇİN
Turkmen Kizi

Türkmen Kızı

 • Paşabey-Zade Ömer Âli Bey

Türkmen, Yürük, Afşar Halı Ve Kilim Motifleri Üzerine Araştırma

 • Yusuf DURUL

Türkmenistan, Yakın ve Ortadoğu Ülkelerinde Avşarlar

 • Serdar ATDAEV

Türküleşen Dadaloğlu Şiirlerindeki Söz Yanlışlıkları ve Kovgun Afşar Bozlağı

 • Halil ATILGAN
Great new costomer Bonus Bet365 read here.

arama
View best betting by artbetting.net
Download Full Premium themes